Åbningstider

Følg Byggeriet

Her kan du følge udviklingen af byggeriet Arena Aabenraa.
Arena Aabenraa forventes færdig medio 2017 med indvielse omkring 1. september 2017.

Arena Aabenraa er en del af områdefornyelse SYD – Fremtidens Aabenraa og danner hjertet i Aktiv Campus Aabenraa.

OKTOBER 2016

De nye bygninger ved Arena Aabenraa er nu lukket, så det nu er tæt hus. Den resterende del af året vil der blive udført indvendige arbejder så som montering af lette skillevægge, indvendige døre, lofter, belysning, gulvbelægning og sanitet. Udvendigt udføres der montering af vinduer, døre, facadebeklædninger og belægninger til stier og pladser.

MAJ OG JUNI 2016

Montering af de bærende stålkonstruktioner og betonelementer, samt opbygning af lette ydervægge og montering af aluminiumsfacadepartier.

APRIL 2016

I april måned er der udført ledningsarbejde i terræn. Der er blandt andet udført forsyningsinstallationer af el- og vvsentreprenører og regn-/spillevandsledninger er lagt af kloakentreprenøren.

MARTS 2016

85 pæle på mellem 8 og 16 meters længde er blevet sat i jorden og støbningen af fundamentet er også i fuld gang.
Der hvor dobbelthallen skal placeres er blød bund blevet udskiftet. Ligeså er bundopbygningen lagt i de to områder til p-pladser, nord for Hjelmallé, hvor det ene område midlertidigt bliver benyttet til byggeplads.

FØRSTE SPADESTIK

ARKITEKTTEGNINGER