Åbningstider

Bestyrelsen følger de 17 anbefalinger om god fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, Erhvervsstyrelsen. LÆS MERE HER

 

Asbjørn L. Jakobsen

Formand

Grethe Hartmuth

Valgt af Business Aabenraa

Kaj Dam Rasmussen

Næstformand

Klaus Peter Riggelsen

Valgt af Business Aabenraa

Jan Stubberup

Udpeget af byrådet

Per Hussmann

Valgt som brugerrepræsentant

Rasmus Gansler

Centerleder

Mads Stendorf

Tilforordnet