Åbningstider

Bestyrelsen følger de 17 anbefalinger om god fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, Erhvervsstyrelsen. LÆS MERE HER

 

Asbjørn L. Jakobsen

Formand

Grethe Hartmuth

Valgt af Business Aabenraa

Kaj Dam Rasmussen

Næstformand

Per Hussmann

Valgt som brugerrepræsentant

Rasmus Gansler

Centerleder

Signe Bekker Dhiman

Udpeget af byrådet

Povl Kylling Petersen

Valgt af byrådet

Dan Thorbjørn Colmorn

Valgt af Business Aabenraa

Karsten Justesen

Tilforordnet