Åbningstider

Bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Arena Aabenraa

Asbjørn L. Jakobsen

Formand

Grethe Hartmuth

Valgt af Business Aabenraa

Kaj Dam Rasmussen

Næstformand

Per Hussmann

Valgt som brugerrepræsentant

Rasmus Gansler

Centerleder

Karsten Justesen

Tilforordnet

Signe Bekker Dhiman

Udpeget af byrådet

Povl Kylling Petersen

Valgt af byrådet

Dan Thorbjørn Colmorn

Valgt af Business Aabenraa

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bestyrelsen følger de 17 anbefalinger om god fondsledelse udarbejdet af Komitéen for God Fondsledelse, Erhvervsstyrelsen.

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018