Åbningstider

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for motionsmedlemskab i Arena Aabenraa

 

§ 1. Medlemskabet:

Medlemskabet er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet.
Medlemskabet kan ikke overdrages til en anden person.
Sker der ændringer i stamoplysningerne vedrørende: navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt bankoplysninger, skal dette meddeles til Arena Aabenraa.

Det er medlemmets ansvar, at Arena Aabenraa til enhver tid har de korrekte stamoplysninger.

Kontante månedsmedlemskaber ophører automatisk efter den aftalte periode. Et nyt kontant medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

Månedsmedlemskabet giver adgang til de aktiviteter der er incl. i det købte medlemskab.

I medlemskaber hvor hold er incl. kan medlemmet booke hold op til 4 uger frem og have op til 6 bookinger. Der skal ankomstregistreres med gyldigt chiparmbånd inden medlemmet kan påbegynde holdtræningen. Ved manglende ankomstregistrering/sletning af hold mindre end 2 timer før holdstart pålægges gebyr efter gældende takst.

Misbrug af medlemskabet vil medføre bortvisning og øjeblikkelig lukning af medlemskabet.

 

§ 2. NETS medlemskab:

NETS-medlemskaber er et løbende medlemskab hvor betaling trækkes månedligt fra et gyldigt registreret betalingskort via NETS. Medlemskabet fortsættes indtil det opsiges i henhold til § 8.

 

§ 3. Firmamedlemskab:

Personer med en firmaaftale skal ved aktivering af medlemskabet fremvise gyldig dokumentation for ansættelse. Medlemmet skal på foranledning af Arena Aabenraa kunne fremvise dokumentation. Ved manglende dokumentation lukkes medlemskabet.

Ved ophør af ansættelse er medlemmet forpligtet til at orientere Arena Aabenraa om dette.

 

§ 4. Betaling:

Ved oprettelse af et NETS medlemskab skal der registreres et gyldigt betalingskort på profilen, og der betales kontant for perioden fra oprettelsesdatoen til den første betaling via NETS. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at der altid er et gyldigt betalingskort der kan trækkes fra, hver d. 1. i mdr. Ved indgåelsen af NETS abonnement kan aftalen tidligst opsiges efter løbende måned + 2 måneder.

 

§ 5. For sen betaling ved NETS abonnement:

Betales det løbende NETS-medlemskab for sent, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr. pr. mdr. og medlemskabet kan bliver spærret indtil Arena Aabenraa har modtaget det tilgodehavende beløb.

 

§ 6. Prisændringer:

Prisændringer annonceres minimum 60 dage før de træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, kan medlemskabet opsiges i henhold til § 8.

 

§ 7. Bero:

Medlemskaber med fast månedlig betaling, kan sætte i bero optil 6 måneder dog minimum 1 måned.
Dette kan ske enten ved at logge ind på din profil på arenaaabenraa.dk og gøre det derfra, eller sende en mail til
medlemsservice@arenaaabenraa.dk

 

§ 8. Opsigelse af NETS aftale:

NETS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen kan ske enten via din profil på arenaaabenraa.dk eller ved at sende en mail til medlemsservice@arenaaabenraa.dk

Der vil blive fremsendt bekræftelse på opsigelsen pr. mail fra Arena Aabenraa side med registrering af udmeldelses tidspunkt jf. regler for opsigelse.

Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte Arena Aabenraa for at sikre at mail om udmeldelse er modtaget i Arena Aabenraa. Det er medlemmets ansvar at sikre at der foreligger en accept fra Arena Aabenraa på opsigelsen.

 

§ 9. Umyndige medlemmer og aldersgrænse:

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Aldersgrænsen i motionscenteret er 15 år.

 

§ 10. Ansvar og ordensreglement:

Al træning i Arena Aabenraas regi sker på eget ansvar.

Alle medlemmer skal følge Arena Aabenraas generelle ordensreglement samt anvisninger fra Arena Aabenraa personer. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

 

§ 11. Helbredstilstand og personskade:

Et medlem er ansvarligt for egen helbredstilstand og for at sikre at denne tillader deltagelse i motionsaktiviteterne.

Medlemmet er selv ansvarlig for personskade som følge af ulykke, mangelfuld handling eller uheld begrundet i andre medlemmers handlinger.

Arena Aabenraa er forsikret og følger gældende dansk lovgivning for erstatningsret, hvis der sker skader på medlemmet som følge af ødelagt udstyr.

 

§ 12. Framelding:

For at undgå tomme pladser / overbooking på holdene, skal man fremmøde sig til de aktiviteter, som man har tilmeldt sig jv. gebyr tilskrivning § 1.

Frameldinger på hold og venteliste skal ske senest 4 timer før aktivitetens starttidspunkt. Mindre end 4 timer før holdstart tillægges gebyr efter gældende takst.

 

§ 13. Doping:

Arena Aabenraa får uanmeldte besøg af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Se betingelserne her

En positiv prøve medfører udelukkelse på 2 år fra træning i Arena Aabenraa.

 

§ 14. Varsling af ændring i medlemsvilkår:

Væsentlige ændringer i medlemsvilkårene og betingelser varsles med 60 dage.

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

Arena Aabenraa forbeholder sig ret til at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, udstyr, holdplan mv.

 

§ 15. Medlemsudelukkelse:

Ved grov misligholdelse af medlemskabet kan Arena Aabenraa opsige enhver aftale uden yderligere varsel og der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsbetalingen.

 

Aabenraa 13/02/2018

Har du spørgsmål til medlemskaber er du velkommen til at kontakte os.