Åbningstider
PARKERING & PARKERINGSFORHOLD

Parkering – Alle parkeringspladser ved Arena Aabenraa og Aabenraa Stadion er med gratis parkering.   https://arenaaabenraa.dk/sport-leg/

Se skiltning på pladserne. parkeringsplads

Handicap p-pladser er markeret, og findes tættest på svømmehallen.

Adgang til svømmehal og hallen med niveaufri adgang.

Er p-pladserne ved Arenaen fyldt, kan du endvidere benytte de gratis 500 parkeringspladser på den grønne parkeringsplads ved Ringriderpladsen.

Busser henvises til   parkering parkeringspladsen ved Ringriderpladsen (parkér din bil eller bus på pladsen)

Få et overblik via Google Maps parkeringsbåse