Åbningstider
VISION

Arena Aabenraa’´s vision bygger på fire grundlæggende værdier:

  • Fleksibilitet
  • Fællesskab
  • Mangfoldighed
  • Velvære

Selve visionen bygger på tre delvisioner som skal gennemstrømme udviklingen af arenaen.

Livet

Arenaens høje puls og store udbud af sunde aktiviteter fostrer stadigt mere liv og engagement, og skaber på den måde en selvforstærkende positiv spiral for livet i arenaen og for arenaen som arbejdsplads og som socialt samlingspunkt for byen.

Begejstring

En fælles og gennemgående begejstring skaber grundlaget for livet og kulturen i arenaen. Gennem et positivt engagement i idrætten og fællesskabet i arenaen styrkes sundheden og motivationen for et aktivt liv.

Samlingspunkt

Arenaen er byens levende samlingspunkt og er tydeligt i byens identitet. Samlingspunktet er en væsentlig del af aabenraaborgernes bevidsthed          https://arenaaabenraa.dk/vedtaegter/